Zásady ochrany soukromí

Při využívání služeb TZING.cz nám svěřujete některé své osobní údaje. Cílem tohoto dokumentu je Vám transparentně ukázat, jaké osobní údaje zpracováváme, jak je používáme a jak je chráníme.

NAŠE SLUŽBY

Služby na TZING.cz se vztahují ke službám spojených s prodejem a vyplácením tzv. mobilních šeků.

Poskytovatelem těchto služeb je společnost Constans Investment Group s.r.o. (dále jen „Společnost“), se sídlem Pod Krejcárkem 975/2, Praha 7, IČO: 05098581, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 258295. Společnost je také správcem osobních údajů sbíraných na stránkách tzing.cz.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Vaše osobní údaje sbíráme při Vaší žádosti o mobilní šek a Vaší registraci na našich stránkách.

Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu (ulice, město, PSČ), číslo vašeho bankovního účtu, název Vašeho mobilního operátora, Vaše přihlašovací údaje.

Tyto údaje jsou nezbytně nutné k tomu, abychom Vám služby mohli poskytnout, a slouží k (i) Vaší identifikaci; a (ii) k ověření možnosti zakoupení mobilního šeku; a (iii) k možnosti splnění naší smlouvy a proplacení šeku. Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladu apod.).

Vaše osobní údaje můžeme sbírat i v případě, že nás kontaktujete a poskytnete nám své údaje prostřednictvím elektronické pošty nebo jakýmkoli jiným způsobem a to v rozsahu a k účelu, k jakému nám je sami poskytnete.

Pokud nám dáte souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme moci Vaše údaje zpracovávat i k marketingovým účelům, k nabídkám dalších služeb.

Důvodem pro sběr těchto údajů je zajistit fungující službu, zachovat Vám jako uživateli historii Vaší využívání dané služby a případně Vás seznamovat s dalšími obdobnými službami.

DALŠÍ ZPRACOVATELÉ

Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Společnosti či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Většina zpracovatelů má k osobním údajům uchazečů pouze omezený přístup. K předávání osobních údajů dalším zpracovatelům sice někdy dochází, ale v minimální míře a to jen našim právním zástupcům, auditorům, zpracovatelům účetnictví, bankám či poskytovatelům marketingových služeb. Žádný další zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely.

Někteří další zpracovatelé sídlí mimo Evropskou unii, například v USA. U předávání osobních údajů do jiných zemí mimo EU platí zásada, že volný pohyb osobních údajů v Evropské unii není omezen, ani zakázán. Se všemi dodavateli máme uzavřené smlouvy a tito dodavatelé se zavázali pravidelně předané osobní údaje mazat a nevyužívat je pro vlastní účely. K žádnému jinému předávání osobních údajů od Společnosti do zemí mimo EU nedochází.

MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

Vaše kontaktní údaje (e-mail, případně telefon) můžeme také využít za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních služeb většinou obdobných těm, které jsme Vám již jednou poskytli nebo o které jste měli zájem. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud jste toto využití neodmítl.

Máte právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedeného v tomto dokumentu.

Dále bychom rádi zdůraznili, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je obchodním sdělením. V rámci poskytování dané služby je s Vámi, jako s uživatelem služby nutné komunikovat a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu obchodních podmínek).

JAK VAŠE ÚDAJE CHRÁNÍME

Společnost přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Na vyžádání je Společnost povinna poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je li to nezbytné apod.).

VAŠE ÚDAJE MÁTE VŽDY POD KONTROLOU

Každý uživatel našich služeb má následující práva, která v naší Společnosti plně respektujeme:

Transparentnost

Při každém zadávání osobních údajů v rámci našich služeb uživatele Vás vždy transparentně poučíme o tom, k jakému účelu mohou být zadané údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás, jako od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyřízení této žádosti máme 30 dní.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesně či chybně zpracovávány, máte právo, aby byly Vaše osobní údaje neprodleně opraveny.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Pokud Vaše osobní údaje již nejsou pro účel svého zpracování potřebné, automaticky je mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu a Vy svůj souhlas odvoláte, osobní údaje vymažeme. Vezměte však na vědomí, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Právo na omezení zpracování

Máte právo, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost je možné zaslat e-mailem na adresu uvedenou v části Kontakty níže), pokud: i) popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit; nebo ii) zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo iii) Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo iv) vznesl jste námitku proti zpracování, a dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na ochranu soukromí

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že naše Společnost provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat naši Společnost o vysvětlení nebo požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Nevyhoví-li Společnost Vaší žádosti podle předchozí věty, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

KONTAKTY

E-mail: dotazy@tzing.cz

ZÁVĚR

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 25.5.2018. a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách Tzing.cz.

Mobilní šeky využívá už přes 6000 lidí

Jste zvyklí surfovat po internetu přes telefon? Potřebujete peníze rychle a snadno? Pak jsou právě pro vás mobilní šeky! Peníze přes internet a takřka na ruku - vyřešte svůj nenadálý finanční problém ihned a na místě! Stačí se připojit na internet a vyplnit nutné údaje.

Rychlé schválení je samozřejmostí a peníze jsou odeslány na Váš účet do 15 minut. Do výplaty už nikdy nebude daleko!

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku